Misje

Uniwersytecka formacja do evangelizacji

W styczniu rozpoczęło się nowe doświadczenie dla Koinonii: współpraca z St. John’s University (Minnesota, USA). Formacja, która zaczyna się od kerygmatu, przeżytego i głoszonego.

Wizyta w Australii

Nasza mała wspólnota w Australii jest znakiem nadzieji na przyszłe zdobycie całego kontynentu dla Jezusa, wspólnota która nie przestaje siać lecz pracuje dla Ewangelii.

Wideo świadectwa z Koinonii w Australii

Nasi członkowie, mimo iż nie liczni, od kilku lat wiernie spotykają się w Domie Modlitwy i świadczą o ich osobistym spotkaniu z Panem Jezusem w ich codziennym życiu.