Szkoła

Międzynarodowa Szkoła Ewangelizacji KeKaKo Koinonii Jan Chrzciciel jest programem systematycznej formacji, który pragnie odpowiedzieć w konkretny sposób na wezwanie Jezusa, by iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15), oraz na wezwanie Kościoła, by podjąć Nową Ewangelizację: nową w zapale, w metodach i w środkach wyrazu. Szkoła to coś więcej niż zestaw kursów. To przede wszystkim wizja z jasnymi celami i programami. Składa się z trzech Szkół:
Szkoły Kerygmatycznej, której zadaniem jest dawanie żywego doświadczenia kerygmatu i nauczanie przekazywania orędzia ewangelicznego w sposób prosty, skuteczny i kreatywny; Szkoły Charyzmatycznej Szkoły Posług, której zadaniem jest dostarczenie odpowiednich narzędzi do wypełniania poszczególnych posług, dzięki którym Duch Święty wzbudza, daje wzrost i umacnia swój Kościół; Szkoły Koinonijnej, której zadaniem jest dostarczenie zasad i kryteriów określających życie wspólnotowe, całościowy wzrost i prowadzenie osób na poziomie pastoralnym tak, aby każda z nich osiągnęła pełną dojrzałość osobową i duchową.