Wsparcie

Szkoła promuje ewangelizację w różnych rzeczywistościach kościelnych, zachęcając do dzielenia się i wzajemnego szacunku. Z tego też powodu każda szkoła powstała we współpracy z nami zachowuje swoją autonomię pod kierownictwem swoich liderów i w jedności z lokalnymi biskupami. Pierwszy przeprowadzony program formacyjny Szkoły Ewangelizacji miał na celu formowanie członków Koinonii Jan Chrzciciel. W ciągu kolejnych lat Szkoła dotarła do 35 krajów na wszystkich kontynentach. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybkiego rozpowszechniania się kursów oraz powstawania i działalności krajowych i diecezjalnych szkół ewangelizacyjnych mających własne ekipy.

Możesz uczestniczyć w naszej pracy ewangelizacyjnej dzięki twojej modlitwie i ofierze na koszty podróży dla uczestników naszych kursów pochodzących z Indii, krajów Afryki oraz wsparcie na ich pobytu w szkole.

Konto bankowe Szkoły Ewangelizacji
nazwa konta w €: Koinonia Giovanni Battista Scuola di Evangelizzazione
adres: Budilovo nam 1, 321 00 Plzen, Repubblica Ceca
IBAN: CZ09 0300 0000 0002 7988 6733
BIC SWIFT: CEKOCZPP
nazwa banku: CSOB, a.s., Sedlackova 26a, 305 05 Plzen, Repubblica Ceca.