Tag Archives: annunciare

Kurs Filip by głosić ubogim Dobrą Nowinę

Siostry Misjonarki Miłości założone przez św. Matkę Teresę z Kalkuty pracują dla ubogich,  podczas jednego kursu Filip zdały sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy biedni, ponieważ potrzebujemy Bożej interwencji w naszym życiu. To doświadczenie było powodem do przeprowadzenia kursu Filip i jego metodologii (16-22.03.2019) w Gent / Belgia, dla matek odpowiedzialnych za niektóre domy w Europie. Kurs Filip nadal jest skutecznym narzędziem do świadczenia i ewangelizacji każdej «ubogiej» osoby na tym świecie. Continue reading Kurs Filip by głosić ubogim Dobrą Nowinę