Kurs Filip by głosić ubogim Dobrą Nowinę

Siostry Misjonarki Miłości założone przez św. Matkę Teresę z Kalkuty pracują dla ubogich,  podczas jednego kursu Filip zdały sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy biedni, ponieważ potrzebujemy Bożej interwencji w naszym życiu. To doświadczenie było powodem do przeprowadzenia kursu Filip i jego metodologii (16-22.03.2019) w Gent / Belgia, dla matek odpowiedzialnych za niektóre domy w Europie. Kurs Filip nadal jest skutecznym narzędziem do świadczenia i ewangelizacji każdej «ubogiej» osoby na tym świecie. Continue reading Kurs Filip by głosić ubogim Dobrą Nowinę

Wspólnota w Australii znakiem nadzieji

Doświadczenie z niedawno odbytych odwiedzin Miriam i Petry w australijskiej Koinonii – zobacz ZDJĘCIA

Nasza wspólnota w Australii jest tak mała, że można zwątpić czy pewnego dnia wyda oczekiwane owoce. Stwierdzenie to nie jest wyrazem pesymizmu lecz raczej zdrowego realizmu. Przynajmniej tak by to widział umysł, który ocenia owoce w oparciu o liczby. Jednakże w Biblii, prawdziwym owocem nie są liczby, lecz nadzieja która jest darem Bożym. Dlatego też mała wspólnota w Australii jest znakiem nadzieji na przyszłe zdobycie całego kontynentu dla Jezusa, wspólnota która nie przestaje siać lecz pracuje dla Ewangelii mimo iż nierzadko praca ta naznaczona jest zawiedzeniem i zniechęceniem. Continue reading Wspólnota w Australii znakiem nadzieji