Metodologia kursu Jezus w 4 Ewangeliach w Krakowie

Skorzystaj z kursów Szkoły Ewangelizacji, aby zaproponować formację i zapalić pasję do Ewangelii! Ta myśl doprowadziła nas do spotkania się w Krakowie (18-19 maja) z tymi, którzy pracują w szkołach ewangelizacji Koinonii Jan Chrzciciel w Polsce. Mówienie i dzielenie się metodologią kursu Jezus w 4 Ewangeliach dało nam możliwość lepszego poznania sposobu prowadzenia tego kursu. Spotkanie się i omawianie „jak to zrobić lepiej” zawsze daje nam nowy impuls, aby dać więcej w naszej pracy dla Pana Jezusa i dla braci. Ponadto Kraków jest pięknym miastem. Wielkie dzięki za aktywne uczestnictwo, duch współpracy a szczególne podziękowanie dla Beaty Wójtowicz (koordynator SNE Koinonii JCh), która to spotkanie zorganizowała.