Szkoła 9 miesięcy

CZY TA SZKOŁA JEST DLA MNIE ?

Szkoła jest otwarta dla wszystkich tych, którzy są dyspozycyjni i chcą pracować  na rzecz ewangelizacji. Nasza Szkoła jest częścią Koinonii Jan Chrzciciel, lecz nie jest tylko dla członów Koinonii. Szkoła ta chce służyć całemu Kościołowi,  aby dobra nowina o Jezusie mogła dotrzeć i do tych, którzy w Kościele nie są. Wyzwanie to stawiamy przed tymi, którzy pragną zaangażować się z całego serca i siły  w głoszenie przesłania nadzieji.