Program formacyjny

1. Formowanie świadków
Kurs FILIP by przeżyć osobiste spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym i otrzymać nowe życie.
Kurs ŚWIADECTWO by nauczyć się, jak dawać świadectwo o osobistym spotkaniu z Jezusem.
Kurs IZAJASZ by zachęcić osoby do zapoznania się ze Słowem Bożym.
Kurs KERYGMAT by kształcić głosicieli Dobrej Nowiny (kerygmatu).
Kurs DOM MODLITWY by umieć przekształcić własny dom w sieć do połowu w służbie ewangelizacji.
2. Formowanie ewangelizatorów
Kurs PAWEŁ by formować skutecznych ewangelizatorów o mentalności kerygmatycznej.
Kurs JAN by kształtować postawy właściwe uczniom Jezusa.
Kurs EMAUS by wzrastać w relacji z Jezusem jako Słowem Bożym.
Kurs JOZUE by rozwinąć w sobie mentalność zwycięską i pozytywne postawy zgodne ze Słowem Bożym.
Kurs WSPÓLNOTA by między ewangelizatorami kształtować relacje przyjaźni będące znakiem zbawienia.
3 . Formowanie formatorów
Kurs GŁOSZĄCYCH by formować skutecznych głosicieli Słowa Bożego.
Kurs MOJŻESZ by kształtować umiejętnych liderów wedle zawierzonych im w Kościele odpowiedzialności.
Kurs JEZUS W 4 EWANGELIACH by pogłębić własną wiedzę i doświadczenie Jezusa objawionego w czterech Ewangeliach.
Kurs SEKRET PAWŁA by wzrastać w wizji i strategii duszpasterskiej.
Kurs EWANGELIZACJA Z MOCĄ by nauczyć się, jak używać charyzmatów w ewangelizacji.
4. Pomnażaniepl.003
METODOLOGIA FUNDAMENTALNA by uformować dyrektorów szkół stosując zasady metodologii podstawowej.
METODOLOGIA STOSOWANA by uformować dyrektorów szkół wedle zasad metodologii podstawowej zastosowanej w poszczególnych kursach.
INNE KURSY odpowiadające specyficznym potrzebom (np. dla młodych, dla par małżeńskich, o pomyślności ewangelicznej, o uzdrowieniu, o charyzmatach).