Podręczniki

ct 1PODRĘCZNIK – KURS ŚWIADECTWA

Osoba,która doświadczyła osobistego spotkania
z Panem Jezusem i została przemieniona przez Jego zbawczą obecność, odczuwa w swoim wnętrzu nieodpartą siłę przynaglającą ją do mówienia o tym wspaniałym przeżyciu i do przekazywania go innym. Ten podręcznik jest cenną pomocą w dziele Nowej Ewangelizacji, by serca wielu osób zostały dotknięte przez Pana, i aby te osoby mogły stać się radosnymi świadkami zmartwychwstałego Jezusa.

 

fPODRĘCZNIK – KURS FILIP
Jest to pierwszy z serii podręczników. Sama idea jego powstania zrodziła się w 1990 roku,jako odpowiedź na wyraźną potrzebę głoszenia kerygmatu osobom ochrzczonym, które znają Pana jedynie z katechizmu, ale nie doświadczają zbawienia w Jezusie, nie przeżyły wylania Ducha Świętego i nie mają relacji z innymi wierzącymi jako członkami jednego Ciała.
A do tego właśnie ma doprowadzić kerygmat, zebrany
w sześciu punktach tego podręcznika. Dzisiaj, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, zachodzi potrzeba, aby każdy przeżył osobiste spotkanie z Jezusem w Duchu Świętym i otworzył się na wspólnotową przyjaźń.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.